English Tiếng Việt
 

 
     Thứ năm, 02 / 02 / 2023
Home
About us Members Books
Contact

Q&A
Public Training Schedule


Guests online: 2
Total: 160052

Thông tin về khóa học kỹ năng Kèm cặp và giám sát

 

KỸ NĂNG KÈM CẶP VÀ GIÁM SÁT NHÂN VIÊN
Nội dung khóa học:
  • Người quản lý và kết quả công việc của nhân viên
  • Tạo môi trường thuận lợi cho kèm cặp nhân viên: Thống nhất trước ý nghĩa và lợi ích của việc kèm cặp
  • Xác định đúng lĩnh vực cần kèm cặp kỹ năng
  • Áp dụng hiệu quả các kỹ năng và công cụ kèm cặp nhân viên: Công cụ EDAC - chỉ dẫn nhân viên một kỹ năng mới; Công cụ 4P - hỗ trợ nhân viên giải quyết vấn đề; Công cụ FBI, STARA - cho phản hồi để nhân viên cải thiện công việc
  • Đánh giá tiến bộ và duy trì hoạt động kèm cặp nhân viên
  • Kỹ năng khích lệ, động viên nhân viên
Thông tin khóa học
 
-          Thời lượng huấn luyện :  4 buổi
-          Địa điểm huấn luyện :  Theo yêu cầu của khách hàng
 
-          Liên hệ: Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Thức nhận mới (TNM).

 

 


  other news

Bản quyền ©  thuộc về Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn THỨC NHẬN MỚI (TNM)
Địa chỉ: 19/376 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84-4) 2211 3773 / Fax: (84-4) 38581652
Email: info@thucnhanmoi.com - Website: http://www.thucnhanmoi.com