English Tiếng Việt
 

 
     Thứ năm, 02 / 02 / 2023
Home
About us Members Books
Contact

Q&A
Public Training Schedule


Guests online: 2
Total: 160053

Thông tin về khóa học kỹ năng Giải quyết vấn đề

 

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Giới thiệu Khóa học
 
Có thật đây là vấn đề của tôi hay ko?
Tôi muốn giải quyết vấn đề của phòng nhưng không biết
 phải bắt đầu từ đâu và tiến hành như thế nào?
                                                        Tôi muốn....
 
Mục tiêu Khóa học
 • Xác định đúng vấn đề cần giải quyết.
 • Nắm được quy trình giải quyết vấn đề.
 • Áp dụng quy trình để giải quyết vấn đề một cách hệ thống.
 • Áp dụng phương pháp sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề.
Nội dung Khóa học
 • Vấn đề là gì
 • Phân loại vấn đề
 • Những sai lầm khi giải quyết vấn đề
 • Quy trình giải quyết vấn đề
 • Phương pháp phát hiện vấn đề
 • Phương pháp mô tả đúng vấn đề
 • Phương pháp xác định mục tiêu khi giải quyết vấn đề
 • Công cụ phát sinh phương án giải quyết vấn đề
 • Phương pháp đánh giá và lựa chọn giải pháp
 • Kỹ năng thực thi giải pháp
Thông tin khóa học
-          Thời gian huấn luyện : 4 buổi
-            Địa điểm huấn luyện : Theo yêu cầu của khách hàng
-          Liên hệ: Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Thức nhận mới (TNM).

 

 


  other news

Bản quyền ©  thuộc về Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn THỨC NHẬN MỚI (TNM)
Địa chỉ: 19/376 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84-4) 2211 3773 / Fax: (84-4) 38581652
Email: info@thucnhanmoi.com - Website: http://www.thucnhanmoi.com